تاریخچه سنگ:

سنگ به مواد جامدی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌اند، تشکیل شده‌است. لایه خارجی جامد زمین از سنگ تشکیل شده‌است. سنگها سه گونه هستند: آذرین، رسوبی و دگرگون شده.

تفاوت سنگ و خاک:

مهمترین تفاوت خاک و سنگ اختلاف در میزان فشردگی و چسبندگی آن‌ها به یکدیگر است. از دیدگاه زمین‌شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌اند، درست شده‌است. در مقابل خاک توده‌ای از ذرات با دانه‌های منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر هوازدگی سنگ‌ها تشکیل شده‌است.

تاریخچه سنگ
تاریخچه سنگ
تاریخچه سنگ

منشأ شکل‌گیری سنگ‌ها و خرده سنگ‌ها:

دو فرایند کوه زایی و کوه سایی در زمین موجب پدید آمدن محصولات سنگی می‌شود.

عوامل کوه زایی:

فشارهای کره مذاب درون زمین که به پوسته جامد سطح آن وارد می‌شود را می‌توان عامل فرایند کوه زایی و خشکی زایی نامید.

عوامل هوازدگی یا کوه سایی:

هر یک از چند روندی که باعث می شوند مواد سخت سطح زمین و موادی که با جو در تماس هستند خرد شوند و تغییر شکل دهند، را هوازدگی می‌نامند. عوامل فرسایش یا هوازدگی به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می‌شوند:

  • هوازدگی شیمیایی:
    محصول هیدراتاسیون، انحلال، آبکافت، اکسیداسیون یا عکس‌العمل آب‌های اسیدی با املاح تشکیل دهنده سنگ ها می باشد.
  • هوازدگی فیزیکی:
    این پدیده توسط عواملی چون یخبندان، تغییرات حرارت در جو و در نتیجه انبساط و انقباض، گرانش زمین، رشد گیاهان، باد، جریان آب و عمل جانوران و مانند اینها شکل می‌گیرد و باعث خرد شدن سنگ‌ها و تغییر شکل آن‌ها به دانه‌های ریزتر می‌شود.

منبع: تاریخچه سنگ  fa.wikipedia.org