سنگ کفپوش

کفپوش سنگ تراورتن دوام زیادی دارد و زیبایی خاصی به فضا می دهد. این سنگ از معدود سنگهایی است که هم برای فضای داخلی و هم برای فضای خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای فضای داخلی از نوع تایل و برای فضای خارجی از نوع سنگفرش آن استفاده می شود.